నేషనల్

మనుషులని వేటాడి తింటున్న చిరుత-వీడియో!

Video Of Leopard Attacking on People
మనుషులని వేటాడి తింటున్న చిరుత-వీడియో!

మనుషులన్న మనుషుల మాంసం అన్న అడవి పులులకు మరియు సింహాలకి చాల ఇష్టం ఒక్కసారి రక్తం పసి గట్టాయి అంటే చాలు ఆ మాంసం తినే దాక వేటాడుతూనే ఉంటాయి. పెంపుడు చిరుతలు ఐనా ఏవైనా కొన్ని సవంత్సరాలకి వాటిని అడవిలో వదిలేయడమే మంచిది అంటుంటారు నిపుణులు లేదంటే ఎం అవుతాడో ఈ వీడియో చూస్తే అర్ధం అవుతది.

To Top
error: Content is protected !!