భక్తిరసం

ఈరోజు పంచాంగం 19 జూన్ 2018!

panchamgam_yoyo_daily
ఈరోజు పంచాంగం 19 జూన్ 2018!

పంచాంగం…మంగళవారం, 19.06.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజజ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.షష్ఠి ఉ.11.53 వరకు

తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం మఖ ఉ.8.05 వరకు

తదుపరి పుబ్బ

వర్జ్యం ప.3.40 నుంచి 5.11 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.05 నుంచి 8.58 వరకు

తదుపరి రా.10.54 నుంచి 11.38 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు

To Top
error: Content is protected !!