వ్యాపారం

ఈరోజు మార్కెట్ లో బంగారం మరియు వెండి ధరలు!

today 12 january 2019 gold and silver rates
ఈరోజు మార్కెట్ లో బంగారం మరియు వెండి ధరలు!

వివిధ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.33,390, విశాఖపట్నంలో రూ.33,470, చెన్నైలో రూ.32,490గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.30,910, విశాఖపట్నంలో రూ.30,790, చెన్నైలో రూ.31,020గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.40,400, విశాఖపట్నంలో రూ.40,500, చెన్నైలో రూ.42,900 వద్ద ముగిసింది.ఈరోజు మార్కెట్ లో బంగారం మరియు వెండి ధరలు!

To Top
error: Content is protected !!